Thư viện tỉnh Hậu Giang - Thư viện tỉnh

 

Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có Thực trạng và giải pháp

{baiVietId=32159651, nguoiTaoId=5679853, tenNguoiTao=Vỏ Mai Thúy Vi, ngayTao=2022-05-19 15:43:33.0, ngaySua=2022-05-20 13:33:37.0, version=2, tieuDe=Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có Thực trạng và giải pháp, maBaiViet=article_32159651, urlBaiViet=Phat-hien--thu-hoi-tien-va-tai-san-do-tham-nhung-ma-co-Thuc-trang-va-giai-phap27422, tomtat=, noiDung=

     Trong bối cảnh hiện nay, việc xét xử các vụ án tham nhũng luôn là vấn đề quan tâm của xã hội, trong đó có việc phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng, gây thất thoát nguồn lực của Nhà nước. Nhằm góp phần giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải pháp” do TS. Tô Quang Thu làm chủ biên.

          Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, nhóm tác giả đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, thách thức đặt ra trong công tác này hiện nay và các nguyên nhân về hệ thống luật pháp, về cơ cấu tổ chức và hoạt động… Từ đó, các tác giả đưa ra hệ thống các giải pháp đồng bộ phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm kiểm soát tốt hơn, hiệu quả hơn công tác phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng.

          Hy vọng, đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với đông đảo bạn đọc, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên về việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị hiện nay.

          Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                                                                                         Huỳnh Như

, type=, ngayXuatBan=2022-05-19 15:41:00.0, ngayHetHan=2022-05-20 13:33:37.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=12110685, tenNguoiSua=Tuấn Anh Hà, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=12067682, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=vivmt.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/PHAT HIEN THU HOI.jpg_20220519154332.jpg/ca400fa7-ad2a-99d5-c5fb-6843ff63b415, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=10, chuyenMucs=460697}

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)

{baiVietId=32050294, nguoiTaoId=5679853, tenNguoiTao=Vỏ Mai Thúy Vi, ngayTao=2022-05-18 15:31:49.0, ngaySua=2022-05-18 16:32:27.0, version=2, tieuDe=Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938), maBaiViet=article_32050294, urlBaiViet=Hoat-ong-cua-Nguyen-Ai-Quoc-o-Lien-Xo--1923---1938-64405, tomtat=Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy ý nghĩa vĩ đại của những sự kiện lịch sử diễn ra ở Liên Xô và sự hấp dẫn lôi cuốn diệu kỳ của Cách mạng Tháng Mười Nga. Chính vì lẽ đó, người đã đến Liên Xô và bắt đầu hoạt động, học hỏi với mong muốn tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự xâm lược của thực dân và đế quốc. Quyển sách “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quá trình Người đã tìm ra chân lý và bài học cách mạng để giúp đất nước Việt Nam giành lấy độc lập, tự do., noiDung=

          Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã sớm nhận thấy ý nghĩa vĩ đại của những sự kiện lịch sử diễn ra ở Liên Xô và sự hấp dẫn lôi cuốn diệu kỳ của Cách mạng Tháng Mười Nga. Chính vì lẽ đó, người đã đến Liên Xô và bắt đầu hoạt động, học hỏi với mong muốn tìm ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự xâm lược của thực dân và đế quốc. Quyển sách “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn quá trình Người đã tìm ra chân lý và bài học cách mạng để giúp đất nước Việt Nam giành lấy độc lập, tự do.

          Với độ dày hơn 300 trang, quyển sách gồm 5 chương: Bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX và hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trước khi đến Liên Xô; Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giai đoạn 1923 - 1924; Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô năm 1927; Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô giai đoạn 1934 - 1938 và Những đóng góp của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ hoạt động ở Liên Xô (1923 - 1938).

          Nội dung sách tập trung viết về những năm tháng học tập, làm việc của Người: từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin, trở thành người cộng sản, hoạt động trên đất nước của Lênin trong những năm 1923 - 1924, 1927, 1934 - 1938. Với sự sưu tầm, chọn lọc công phu từ nhiều nguồn tư liệu tin cậy; bố cục trình bày khoa học, logic, dễ hiểu, hy vọng rằng quyển sách “Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1938)” sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ với các nhà nghiên cứu mà còn có ý nghĩa với đông đảo bạn đọc, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ hiểu biết thêm về những tháng năm bôn ba tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - một người yêu nước chân chính, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, một học trò trung thành, xuất sắc của Lênin và một kiến trúc sư vĩ đại của tình hữu nghị Việt - Xô.

          Thư viện tỉnh Hậu Giang xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc./.

THÚY VI

, type=, ngayXuatBan=2022-05-18 15:29:55.0, ngayHetHan=2022-05-18 16:32:27.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=12110685, tenNguoiSua=Tuấn Anh Hà, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1300348, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=vivmt.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/z3420414987561_6a7f6b6f42cda55aec0be5b89253c9e7.jpg_20220518153148.jpg/74d4acd1-e492-efd5-345a-8b9b93c87781, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=5, chuyenMucs=460697}

Giao tiếp lanh lợi, nói lời khôn ngoan

{baiVietId=31401837, nguoiTaoId=12380823, tenNguoiTao=Huỳnh Như, ngayTao=2022-05-11 07:58:13.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Giao tiếp lanh lợi, nói lời khôn ngoan, maBaiViet=article_31401837, urlBaiViet=Giao-tiep-lanh-loi--noi-loi-khon-ngoan01033, tomtat=, noiDung=

     Có một sự thật rằng: Trong cuộc sống cũng như trong công việc, những người có khả năng diễn đạt tốt thường có mối quan hệ xã hội tốt, vì vậy họ gặp nhiều thuận lợi hơn những người ăn nói vụng về. Vậy làm sao để nói năng trôi chảy, biết nói đúng lúc đúng chỗ? Làm sao để ứng xử thông minh trong từng hoàn cảnh? Làm cách nào để mọi người có thiện cảm và tán đồng ý kiến với bạn?  Cuốn sách “Giao tiếp lanh lợi, nói lời khôn ngoan” của tác giả Allen N. Wener, dịch bởi Lê Thư sẽ là giải pháp hữu ích giúp bạn giải quyết những vấn đề bấy lâu nay bạn gặp phải.

        Cuốn sách gồm 344 trang với ngôn từ rõ ràng, gần gũi với cuộc sống, hướng dẫn độc giả khá tỉ mỉ từ việc dũng cảm mở lời, cách tích lũy kiến thức để làm phong phú đề tài nói chuyện, làm thế nào để làm chủ cuộc giao tiếp, cách để người khác cảm thấy thoải mái, thêm gia vị hài hước vào cuộc nói chuyện. Bên cạnh đó, tác giả còn đi sâu phân tích và rút ra bài học từ trường hợp những người thông minh nhưng nói chuyện có vẻ ngạo mạn, tự tin, thông minh nhưng không có được niềm tin. Giọng nói và ngoại hình thiện cảm cũng là một yếu tố quan trọng giúp bạn có thể chạm đến lòng người.

        Qua cuốn sách độc giả sẽ rút được những kỹ năng và phương pháp giao tiếp hằng ngày bao gồm: Cách giao tiếp tự tin và độc đáo nhưng khoa học, nói những điều người nghe thấy hấp dẫn và thu hút sự chú ý người đối diện. Xây dựng uy tín cá nhân dựa trên sự điềm tĩnh, hòa đồng và nhiệt huyết. Thiện chí giúp bạn tạo ra các cuộc trò chuyện đáng tin cậy.

        Hy vọng, cuốn sách giúp bạn trở nên tự tin và biết kiểm soát bản thân hơn trong từng lời nói, hành động hay cử chỉ đơn thuần để thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy nắm lấy những tuyệt chiêu ứng xử thông minh, khéo léo để mở khóa trái tim bất kì ai!.

        Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                                                                                          Huỳnh Như

, type=, ngayXuatBan=2022-05-11 07:54:33.0, ngayHetHan=2022-05-11 07:58:13.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=12067682, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=nhuh.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/z3402582276094_d5c1b24327684565417ee17611480779.jpg_20220511075813.jpg/c4f99911-6766-ac43-bb52-3e28c044c539, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=16, chuyenMucs=460697}

Câu chuyện ngày chiến thắng trở về

{baiVietId=30898412, nguoiTaoId=12380823, tenNguoiTao=Huỳnh Như, ngayTao=2022-05-05 10:36:54.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Câu chuyện ngày chiến thắng trở về, maBaiViet=article_30898412, urlBaiViet=Cau-chuyen-ngay-chien-thang-tro-ve08811, tomtat=, noiDung=

           Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, bằng bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm, quân và dân ta đã đập tan mọi mưu đồ xâm lược hòng thôn tính đất nước ta. Đó là những trang sử hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

          Để tri ân và biết ơn những công lao to lớn đó, Nhà xuất bản Dân Trí cùng với Công ty TNHH DVTM Văn hóa Phương Đông phối hợp xuất bản cuốn sách “Câu chuyện ngày chiến thắng trở về” do nhiều tác giả biên soạn.

          Sách dày 303 trang là những câu chuyện hào hùng, thú vị về những chiến công của cán bộ, chiến sỹ quân đội ta và lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Đó là: Một chiến dịch, ba trái tim chiến sĩ; Người thương binh giàu lòng nhân ái; Ký ức của một dũng sĩ diệt Mỹ; Có một bản hùng ca tuổi 20; Những nữ Anh hùng trở về từ Trường Sơn; Ký ức hào hùng của người lính Cụ Hồ; Ngày trở về; Chuyện kể về mùa Xuân toàn thắng; Câu chuyện ngày giải phóng; Ký ức của những người lính trở về; “Anh hùng tuổi 20” và trận đánh bảo vệ;…

          Đọc những trang sử hào hùng của dân tộc, những câu chuyện trong cuốn sách này giúp chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc. Từ đó, bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với công lao của các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để đất nước có cuộc sống hòa bình, thống nhất, hạnh phúc như ngày hôm nay.

     Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

                                                                                                          Huỳnh Như

, type=, ngayXuatBan=2022-05-05 10:35:08.0, ngayHetHan=2022-05-05 10:36:54.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=12067682, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=nhuh.svh@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=283377, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/283377/1300265/z3390017071835_df0bfa22e85c0f1178ca07ec47596c43.jpg_20220505103654.jpg/db301531-755f-df93-383c-90f59fde7599, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=23, chuyenMucs=460697}

Chuyên gia của giấc ngủ ngon

{baiVietId=30277385, nguoiTaoId=5679820, tenNguoiTao=Nguyễn Thị Thu Thịnh, ngayTao=2022-04-27 15:44:51.0, ngaySua=2022-04-27 15:44:51.0, version=2, tieuDe=Chuyên gia của giấc ngủ ngon, maBaiViet=article_30277385, urlBaiViet=Chuyen-gia-cua-giac-ngu-ngon88158, tomtat=, noiDung=