Báo cáo hoạt động ngành thư viện - Thư viện tỉnh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 9 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện
Số: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH- BYT 30/05/2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Số 77/2008/QĐ-BVHTTDL 28/08/2008 Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Thư viện xã, phường, thị trấn (ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/08/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Số 49/2006/QĐ-BVHTT 05/05/2006 Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh
Số 26/2006/TT-BVHTT 21/02/2006 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin
Số 28/2005/CT-UBND 07/11/2005 Về việc tăng cường xây dựng Thư viện cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Số 56/2003/TT-BVHTT 16/09/2003 Hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động Thư viện
Số: 72/2002/NĐ-CP 06/08/2002 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện
Số: 31/2000/PL-UBTVQH10 28/12/2000 Pháp lệnh Thư viện Việt Nam
Đang online: 1
Hôm nay: 125
Đã truy cập: 17348
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.