Giới thiệu Thư viện tỉnh - Thư viện tỉnh

 

Giới thiệu Thư viện

Ngày 26-06-2020

       Tỉnh Hậu Giang được tách ra từ tỉnh Cần Thơ để trở thành một tỉnh mới trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI và Nghị định số 5/2002/NĐ-CP ngày 2/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Hậu Giang là một trong mười ba đơn vị hành chính cấp tỉnh thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

   TỔNG QUAN THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG

Số 42 - Đường 30/4 - Khu vực 2 - Phường 1 - Tp. Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (02933) 876976 – 3870607   Fax: (02933) 876976

Thư viện tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 62/2004/QĐ-UB ngày 3 tháng 2 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Lúc đầu nhân sự của thư viện có 2 đồng chí trong Ban Giám đốc được điều động từ Cần Thơ về và được Thư viện Thành phố Cần Thơ hỗ trợ chia cho 2 bộ máy vi tính, 13.294 bản sách để làm vốn sách ban đầu.
Khi về tỉnh mới Hậu Giang, Thư viện mượn tạm tầng 2 của Trung tâm văn hóa - Thể thao tỉnh Hậu Giang (diện tích khoảng 80 m2) để hoạt động và chỉ đạo mạng lưới thư viện ở cơ sở. Song song với công tác chỉ đạo hoạt động cho mạng lưới thư viện huyện và cơ sở, Ban Giám đốc Thư viện tiếp nhận nhân sự mới, sắp xếp bộ máy tổ chức, mua sắm trang thiết bị, tăng cường vốn tài liệu và xây dựng CSDL sách cho thư viện.
Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, nhất là Ban giám đốc Sở VHTT - TT đã tham mưu với UBND tỉnh Hậu Giang và các đơn vị chuyên môn tiến hành xây dựng Kho chứa sách và phòng làm việc tạm của Thư viện tỉnh Hậu Giang với diện tích 300m2.

        Tháng 8/2005, Thư viện chính thức dời về trụ sở mới. Mặc dù trụ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của một thư viện cấp tỉnh nhưng cũng giúp cho Thư viện trong việc ổn định bộ máy và triển khai các hoạt động phục vụ bạn đọc, đáp ứng được nhu cầu đọc sách báo của mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Hậu Giang.

        Tháng 4/2008 do chia tách, sát nhập của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hậu Giang và thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, tháng 9/2008 Thư viện tỉnh Hậu Giang được thành lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 22/09/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (thay thế Quyết định số 62/2004/QĐ-UBND ngày 03/02/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang).

Đang online: 1
Hôm nay: 21
Đã truy cập: 17784
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.