Xem chi tiết tin - Thư viện tỉnh

 

Chi bộ Thư viện tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 14-07-2020

Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chiều ngày 19/7/2019, Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức Đại hội chính thức nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại Hội trường Sở VHTTDL. Đến  dự Đại hội có đồng chí: Dương Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Đ/c Nguyễn Thị Luyến - Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế Sở VHTTDL cùng các đồng chí trong chi ủy và các đảng viên của chi bộ.

Đồng chí Dương Thanh Tùng - Phó Bí thư 

Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bên cạnh đó, đại hội đã được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Dương Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở: Thống nhất cao với báo cáo, phương hướng nhiệm vụ đã trình bày trong văn kiện, biểu dương các thành tích mà Chi bộ Thư viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Trong thời gian tới cần tiếp tục giữ vững và phát huy những mặt đạt được. Cấp ủy cần phối hợp tốt với chính quyền xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên về chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tăng cường xây dựng đoàn thể vững mạnh. Về công tác chuyên môn: Chi ủy cần lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao hàng năm. Cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ”.

Đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận xoay quanh các vấn đề về học tập lý luận chính trị, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể, chăm lo đời sống cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã thành công tốt đẹp00% đại biểu thống nhất Nghị quyết đại hội và bầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí với các chức danh: Đ/c Lê Thị Thuỳ Dương - Bí thư Chi bộ; đ/c Trần Tuyết Hận - Phó Bí thư Chi bộ; đ/c Trần Thị Thu Nguyên - Chi uỷ viên./.

Tin: Võ Diệu - Ảnh: Thanh Phong

Một số hình ảnh tại Đại hội: