Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

CHUYÊN ĐỀ: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Ngày 17-08-2021

 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

(Sự kiện, hình ảnh và ký ức)

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến (Sưu tầm và biên soạn)

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NHỮNG GIỜ PHÚT LỊCH SỬ

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Thanh niên

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 ĐẾN CHIẾN DỊCH  HỒ CHÍ MINH 1975

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Tác giả: Đặng Việt Thủy - Đặng Thành Trung (biên soạn)

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  SỰ RA ĐỜI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

  Tác giả: Vũ Thị Yến (sưu tầm và biên soạn)

  Năm xuất bản: 2015

  Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  CON ĐƯỜNG THIÊN LÝ: TỪ BẾN NHÀ RỒNG ĐẾN QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH LỊCH SỬ

  Tác giả: Nhiều tác giả 

  Năm xuất bản: 2015

  Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  70 NĂM MÙA THU CÁCH MẠNG

  Tác giả: Nhiều tác giả

  Năm xuất bản: 2015

  Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  NHỮNG CỘI NGUỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

  Tác giả: GS. Đinh Xuân Lâm - TS. Nguyễn Văn Khoan (chủ biên)

  Năm xuất bản: 2015

  Nhà xuất bản: Thanh niên

                    Xem chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 - THẮNG LỢI VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM                                                

  Tác giả: GS.TS. Trịnh Thu -TS. Trần Trọng Thơ

  Năm xuât bản: 2011

  Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Xem chi tiết

 

 

 

 

 


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 66
Đã truy cập: 73351
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.