Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Ngày 22-09-2021

        Khiếu nại là một trong những quyền chính trị cơ bản của đảng viên, của tổ chức Đảng. Giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của tổ chức Đảng có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Đảng.

        Cuốn sách “Giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay - Thực trạng và giải pháp” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay.

        Bố cục 3 chương với các nội dung: Một số vấn đề lý luận về khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng; Thực trạng về khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng; Một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng hiện nay.

       Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức về quyền khiếu nại của đảng viên và tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật, về giải quyết khiếu nại, trách nhiệm giải quyết khiếu nại và việc sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lượng việc giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

   Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trong giới thiệu đến bạn đọc.

                                                                                                         

Huỳnh Như


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 52
Đã truy cập: 73337
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.