Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của Chính quyền Sài Gòn

Ngày 26-03-2021

2 tập sách “Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của Chính quyền Sài Gòn” phản ánh toàn diện quá trình ký kết và thực thi Hiệp định Paris - một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân dân Việt Nam.

 

            Tập 1 “Đánh và đàm” gồm ba phần viết về tiến trình đi đến bàn đàm phán tại Paris; Hoa Kỳ leo thang chiến tranh - đàm phán trên thế mạnh và Chặng cuối của đàm phán. Đây là cuốn sách lần đầu tiên công bố những tài liệu gốc của chính quyền ngụy Sài Gòn liên quan đến quá trình đàm phán tại Paris về Việt Nam giai đoạn 1968 - 1973.

            Tập 2 “Ký kết và thực thi” gồm 3 phần: Phần một - Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 giới thiệu tài liệu gốc bản Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27/1/1973, cùng các Nghị định thư và Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam. Phần hai - Thực thi Hiệp định tập trung giới thiệu cơ cấu thực thi Hiệp định, gồm: Hội nghị hai bên tại La Selle Saint Cloud, hoạt động của Ban Liên hợp quân sự bốn bên, Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên, Ban Liên hợp Quân sự hai bên, Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, hai nội dung của Hiệp định được thực hiện: đó là việc trao trả tù binh, việc triệt thoái quân đội Mỹ và các nước đồng minh. Phần ba - “Ngừng chiến, không ngừng bắn” phản ánh hành động của Mỹ tại Việt Nam sau Hiệp định Paris; hành vi của chính quyền Sài Gòn nhằm phá hoại Hiệp định Paris.

            “Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của Chính quyền Sài Gòn” là công trình nghiên cứu công phu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II từ việc tuyển chọn và hệ thống các tài liệu. Gắn với mỗi chủ đề, các tác giả đã dẫn nối, chú giải để giúp người đọc nhìn nhận khách quan, toàn diện hơn về diễn tiến của quá trình ký kết và thực thi Hiệp định. Sách cung cấp những cơ sở để so sánh, đối chiếu, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề, đặc biệt hiểu rõ hơn âm mưu của Hoa Kỳ và chính quyền ngụy Sài Gòn trong cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

            Tuyết Hận


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 49
Đã truy cập: 73334
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.