Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa

Ngày 13-05-2021

Đảng ta và các nhà khoa học đã khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Đặc biệt, trí tuệ và văn hóa của Người luôn được đánh giá ở một tầm cao. Cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua cuốn sách “Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa” do PGS.TS. Bùi Đình Phong biên soạn được Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành.

Cuốn sách tập hợp gần ba mươi bài tham luận được đăng tải trên các tạp chí, tham gia hội thảo và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hoá Hồ Chí Minh qua việc phân tích triết lý phát triển lý luận Hồ Chí Minh trong việc tìm ra quy luật của cách mạng Việt Nam và lãnh đạo toàn dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Cuốn sách tập trung phân tích triết lý Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo; về dân và công tác dân vận; về vai trò của Đảng cầm quyền; về nền lập hiến Việt Nam; về việc kết hợp nội lực và ngoại lực. Bên cạnh đó, một số bài khác tập trung làm rõ giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; Những bài viết nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm của thế hệ trẻ, vai trò của báo trí,… nhằm khẳng định sức sống của tư tưởng và tấm gương đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh trong cuộc sống hiện nay.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hóa” hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc./.

VÕ DIỆU


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 73321
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.