Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Lịch sử chiến thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 28-12-2020

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thử thách lớn nhất đối với dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với tinh thần đoàn kết, quân và dân ta trên cả hai miền Nam, Bắc đã chiến đấu kiên cường đánh bại mọi âm mưu chiến lược của địch, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào giành toàn thắng, thống nhất đất nước.

Để thấy được dũng mưu trong chiến lược của quân đội ta, cuốn sách “Lịch sử chiến thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam (1945 - 1975)” sẽ tường thuật lại quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, đặc biệt về chiến thuật bộ binh - binh chủng hợp thành lục quân, quá trình phát triển của chiến thuật phòng không - không quân - điều mà cả thế giới phải ngã ngữa về sức mạnh không tưởng của quân đội nhân dân ta.

Mời bạn đọc tìm hiểu cuốn sách tại Thư viện tỉnh Hậu Giang./.

VÕ DIỆU


Đang online: 1
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 27706
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.