Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 24-12-2020

Sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Do đó để xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cần có một hệ thống quy định rõ ràng để xác định quyền và nghĩa vụ của người sĩ quan quân nhân an tâm công tác.

Cuốn sách “Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản được xem là một tài liệu chính thống về những quy định chung dành cho sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuốn sách chỉ ra những quy định của sĩ quan quân đội, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, quân hàm, chức vụ trong quân ngũ, bên cạnh đó là hình thức khen thưởng và kỷ luật được quy định rõ nhằm giúp cán bộ quân đội xác định được trách nhiệm của bản thân trong quân ngũ, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam” hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang.

VÕ DIỆU


Đang online: 1
Hôm nay: 45
Đã truy cập: 27665
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.