Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Quá trình xây dựng và phát triển bộ máy hành chính Nhà nước

Ngày 17-09-2020

          “Quá trình xây dựng và phát triển bộ máy hành chính Nhà nước” là quyển sách phản ánh sâu sắc bức tranh tổng thể về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập, xây dựng, phát triển và hoàn thiện cơ cấu, biên chế, tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử.

          Với độ dày hơn 380 trang, nội dung quyển sách được chia làm 4 chương qua các thời kỳ: Quá trình thành lập bộ máy Chính phủ dân chủ cộng hòa; Xây dựng và phát triển bộ máy hành chính nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Xây dựng và phát triển bộ máy hành chính nhà nước thời kỳ đất nước thống nhất, đổi mới toàn diện và Cải cách, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          “Quá trình xây dựng và phát triển bộ máy hành chính Nhà nước” là cuốn sách chuyên khảo có giá trị khoa học, thực tiễn và bổ ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời, là tài liệu tham khảo nghiên cứu, ứng dụng vào xây dựng và phát triển bộ máy hành chính của các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

          Sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Hậu Giang./.

THÚY VI


Đang online: 1
Hôm nay: 52
Đã truy cập: 17815
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.