Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại

Ngày 27-09-2021

          Tái cơ cấu đầu tư công là một quá trình thay đổi toàn diện từ việc huy động các nguồn cho đầu tư công, cơ chế phân bố, quản lý và sử dụng. Quá trình này sẽ thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư của nền kinh tế cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế.

          Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quá trình tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam, tháng 5/2015 Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành cuốn sách “Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại” do TS. Tô Thị Ánh Dương, Viện Kinh tế Việt Nam chủ biên.

          Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, tác giả truyền tải đến bạn đọc những thông tin nổi bật nhất, những nhận định khách quan về các sự kiện, các chính sách vĩ mô, cũng như tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng nói riêng. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị, gợi ý chính sách nhằm góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, thực thi, hoàn thiện chính sách vĩ mô trong quá trình đổi mới của đất nước.

          Sách đang trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang, mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu hữu ích này.

                                                                                                          Huỳnh Như


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 19
Đã truy cập: 73304
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.