Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Toàn cảnh biển đảo Việt Nam

Ngày 12-04-2021

Vùng biển và ven biển Việt Nam là cửa mở lớn, là mặt tiền quan trọng của đất nước, do đó công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết, cấp thiết và lâu dài.

Trên cơ sở 3 quan điểm chỉ đạo và 9 nhiệm vụ, giải pháp trong định hướng “Chiến lược biển Việt Nam đến 2020” trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá X của Đảng, Nhà xuất bản Thanh niên biên soạn, biên tập và xuất bản cuốn sách “Toàn cảnh biển đảo Việt Nam”. Cuốn sách khái quát toàn bộ những vị trí, tiềm năng của biển đảo Việt Nam, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển đảo của từng địa phương, các ngành và cả nước. Bên cạnh đó, nêu rõ vai trò của các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển, đảo…

Cuốn sách Toàn cảnh biển đảo Việt Nam hiện đang được trưng bày tại Thư viện tỉnh Hậu Giang.

VÕ DIỆU


Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 73320
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.