Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức Nhà nước

Ngày 29-09-2020

     Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống cơ quan nhà nước, là nguồn nhân lực trực tiếp tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước. Chính vì vậy, trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vai trò của cán bộ, đề ra chiến lược, nghị quyết để xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Thông qua quyển sách “Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước” bạn đọc sẽ hiểu hơn về công tác phát triển nguồn nhân lực này.

          Với độ dày hơn 320 trang, nội dung của quyển sách được chia làm bốn chương nội dung tương ứng với từng thời kỳ mà Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Từ thời kỳ trước khi đất nước đổi mới, đến thời kỳ đầu đổi mới và hiện tại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyển sách đã chỉ dẫn bốn bài học kinh nghiệm và hai giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

          “Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước” với nội dung phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết lịch sử có tính chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cải cách công vụ đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Hậu Giang. Mời quý độc giả cùng tìm đọc./.

THÚY VI


Đang online: 1
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 17772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.