Xem chi tiết - Thư viện tỉnh

 

Thể lệ cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch tỉnh Kom Tum năm 2020

Ngày 21-07-2020

V/v Hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền và hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa - du lịch tỉnh Kom Tum

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 333- HO TRO CONG TAC THONG TIN TUYEN TRUYEN.pdf_20200721143223.pdf

Danh sách video
Đang online: 1
Hôm nay: 17
Đã truy cập: 73302
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.